Systém kvality

Moravskoslezský kovošrot, a.s.

ČLEN SKUPINY

Společnost Moravskoslezský kovošrot, a.s. zavedla a udržuje systém řízení kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016 a je držitelem příslušných certifikátů.

QMS 

EMS 

QMS 

EMS 

Politika kvality

Etický kodex

Potřebujete-li informace o našich certifikátech, či o našich službách, neváhejte nás kontaktovat.

Z

Kvalita a spolehlivost

Využijte služeb profesionálních
dodávek kovového šrotu.

Profesionální přístup

Efektivně, účelně zobchodujeme, dodáme, případně zpracujeme, bezpečně, ekologicky.

Partnerství

Nabízíme dlouhodobou
spolupráci a partnerství